اهداف و برنامه ها
     

اهداف و سیستمهای آموزش پرورش منطقه 2تهران

 

 1. استحکام انس دانش آموزان با قرآن کریم واحکام نورانی آن
 2. تقویت معرفت دانش آموزان نسبت به اقامه نماز ونهادینه ساختن آن در عملکرد آن ها
 3. تعمیق شناخت ومحبت دانش آموزان نسبت به عترت وولایت
 4. ایجادشناخت گسترده وتعهد پاینده به ارزش های اجتماعی وانقلابی جمهوری اسلامی
 5. ارتقای سطح کمی وکیفی یاددهی- یادگیری
 6. توجه خاص به تربیت بدنی واردوهای دانش آموزی
 7. شاداب سازی محیط مدرسه
 8. اجرای برنامه های آموزشی ورفاهی برای همکاران به منظور ارتقای رضایت شغلی
 9. توجه خاص به مشکلات همکاران وتلاش برای رفع یا تقلیل آن
 10. تقویت ارتباط خانه و مدرسه
 11. بهره گیری از فناوریهای نوین اطلاعات وارتباطات
 12. شفاف سازی امور مالی واداری وارتقای کیفیت خدمات مدرسه
 
 

 اهم عناوین برنامه های سالانه دبستان شهدای مخابرات

 
 1. ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در راستای رشد وشکوفایی استعدادها وتوانمندی های دانش آموزان
 2. بهره مندی از خرد جمعی وهمکاری بین شاخه های آموزشی وپرورشی
 3. تقویت و گسترش آموزه های قرآنی ومذهبی بین دانش آموزان
 4. تزکیه و تذهیب نفس ورشد فضائل اخلاقی،اجتماعی واسلامی منطبق با آموزه های دینی و ملی
 5. پرورش روحیه نظم وانضباط وقانون مداری واحترام به ارزش های اخلاقی وهنجارهی اجتماعی
 6. گسترش فرهنگ مطالعه ،تحقیق وپژوهش در کلیه آمور آموزشی و پرورشی
 7. مشارکت و همیاری وحضور در اردوهای جمعی وتعامل بین گروههای آموزشی
 8. بهره مندی از اصول حاکم برتقویت بهداشت جسم و روان
 9. اخلاق مداری وتکریم والدین ودانش آموزان براساس شان و منزلت آنان
 10. ارزشیابی وارزیابی ونظارت کنترل در کلیه مراحل از فعالیتهای مدرسه
 
نقشه سایت