HTML
     

گزارش هوشمند سازی                 خبر

در همایش مدیران منتخب مدارس فعال در حوزه هوشمند سازی که در تاریخ۹۲/۱۲/۲۱ در منطقه ۴ تهران برگزار گردید دبستان شهدای مخابرات بر اساس ارزیابی گزارشات ارائه شده و بازدید  و تایید ناظران موفق به دریافت گواهی سطح مقدماتی گردید . ضمن تبریک این موفقیت امید است با استمرار فعالیت و همکاری و مشارکت پرسنل واحد آموزشی و اولیاء گرامی نسبت به ارتقا و کیفیت بخشی مدارج عالی تر را کسب نمائیم.
   
اخبار
     
نقشه سایت