پرسش و پاسخ(Forum)
     
HTML
     

نام و نام خانوادگی

بتول السادات بنی لوحی

 

 

سابقه خدمت

25 سال

میزان تحصیلات

 دیپلم

HTML
     

دستور العمل ثبت نام آزمون تیزهوشان(مدارس سمپاد)

ثبت نام به صورت اینترنتی از طریق سامانه الکترونیکی www..sampad.tedu.ir انجام می گیرد.جهت دریافت دفترچه راهنما و کد ثبت نام حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۱4/ ۹۲ با واریز مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب 2173011370007 نزد بانک ملی شعبه قدس (کد 563) به نام تمرکز وجوه درآمد آموزش و برورش تهران واریز گردد.

س1

س3

س4

س 5

س6

س7

 

نقشه سایت